#MelkerMoment

  • En paddling runt Svenska kusten - Havspaddlarna Blå Band

    *A Melker Moment in Swedish* Utdrag ur bloggen Frilufsarna.se och Emil och Emils paddling runt Sveriges kust. En paddling som kallas Havspaddlarn...